יום שישי, 23 ביוני 2017

'הֶאָח, רִאשׁוֹן לְצִיּוֹן': השיר העברי המקורי הראשון (ב)

מאת אליהו הכהן

'שבה מן הכרם'  מרים לובמן-קיפניס (1935-1897) מראשון לציון רוכבת על חמור ובידיה סל ענבים. צילום: יעקב בן דב 
(אוסף שמואל בן זאב; ישראל נגלית לעין, יד יצחק בן צבי)

התוכן
הפרק הקודם (לחץ כאן):
א. אריה שליט, מחבר 'האח, ראשון לציון'
ב. בין ראשון לציון לסנקט פטרבורג: גלגולי נוסח
ג. כיצד נשמע השיר?

בפרק זה:
ד. איך שיר נפוץ?
ה. ליאון איגלי, המלחין הארץ-ישראלי הראשון
ו. בחיפוש אחר התווים
ז. מה עלה בגורלם של יוצרי השיר?

*

ד. איך שיר נפוץ?

שירו של שליט, 'האח, ראשון לציון', הולחן סמוך לכתיבתו. בתוך זמן קצר הוא הושר בפי כל ואף התפשט אל מחוץ לגבולותיה של ראשון לציון, אל שאר מושבות הביל"ויים ועד ליפו הגיע. הנה כמה מהעדויות לכך.

העדות המוקדמת ביותר נרשמה ביומנו של הביל"ויי חיים חיסין, שפורסם בהמשכים ברוסית בעיתון ווֹסְחוֹד. ברישומי היומן מחודש אוקטובר 1886 ציין חיסין:
בנו של אחד האיכרים [בראשון לציון] גילה כשרון פיוטי בלתי רגיל; הוא כתב בעברית שירים מוצלחים אחדים על נושאי ההתיישבות, שירים שיש למצוא בהם רעיונות עמוקים והרגשה חיה. יש במושבה זַמָר בעל כשרון, ששימש במקהלת אחד התיאטרונים בפטרבורג. הוא התאים מנגינות לשירי הפייטן הצעיר, וכבר שרים אותם בכל המושבות וביפו.
(חיים חיסין, מיומן אחד הביל"ויים, תרגם ש' הרברג, תל אביב, תרפ"ה, עמ' 96)

'הפייטן הצעיר' הוא כמובן אריה שליט, ואילו הזמר בעל הכישרון הוא המלחין ליאון איגלי שבו נעסוק בהמשך.

עדות נוספת מאותה שנה הביא שמואל כהן (1870–1940), איכר מראשון לציון, שקנה את עולמו בזיכרוננו ההיסטורי בכך שהתאים לחן רומני עממי למילות 'התקווה'. כהן סיפר כי תושבי ראשון נהגו אז לשיר שני שירים על מושבתם: האחד של אימבר, 'והשני "האח ראשל"צ!" מאת נער בן ט"ו, בנו של האיכר שליט', ושניהם הולחנו על ידי איגלי, בוגר הקונסרבטוריון בפטרבורג (שמואל כהן, 'התקווה', בוסתנאי, ט [1937], גיליון ל, עמ' 20).

בראשית שנת 1888 שלח דוד זייברג את מכתבו לעיתון המליץ  שאותו הבאנו בחלק הראשון של הרשימה  ובו תיאר כיצד פועלי ראשון פותחים את יום עבודתם בשירת השיר החדש: 'בשעה השישית בבוקר יישמע קול הפעמון "עורו ישנים לעבודתכם"; ברגע אחד יתנערו כולם וברגש קודש נלך לעבודתנו. בצאתנו השדה נשירה שירה חדשה משירי ציון אשר חיבר אחד מבני המושב. תוכו רצוף אהבה לארצנו ותקווה לאל הבוחר בירושלים'. כזכור, זייברג שלח למערכת העיתון גם את מילות השיר, אך אלה נדפסו ב'קונטרס המילואים' של המליץ שראה אור בסוף אותה שנה.

מרדכי לובמן
(אלבום המשפחות)
עוד שנה עברה, ובט' באדר א' תרמ"ט (10 בפברואר 1889) התפרסמה בעיתון המליץ כתבה נוספת על הווי הקולוניות החדשות בארץ ישראל וכותרתה 'ארץ הצבי'.

על הכתבה חתם 'אליפז התימני' – שם העט של המורה מרדכי לובמן (1895-1857), המנהל והמורה הראשי בבית הספר העברי הראשון בעולם שבו למדו בעברית, הלא הוא בית הספר חביב, שפועל בראשון לציון עד היום. לובמן הזמין את הקורא להצטרף אליו במין מסע וירטואלי מיפו לראשון לציון:
המליץ, 10 בפברואר 1889, גיליון 24, עמ' 2

שתי עגלות נוסעים (דיליז'אנסים) נוסעות אפוא לראשון לציון ומהן בוקע 'קול זמיר קולוניסטים' השרים 'משירי ציון'. אלה שרים את 'האח, ראשון לציון', ואלה עונים לעומתם בשיר 'אליך אבינו' (לשיר זה תוקדש הרשימה הבאה בסדרה). לובמן, שלא נקב בשמות השירים, אף ידע לצטט בית אחד מכל שיר. השוואת הציטוט למקור מראה שהיה זה, פחות או יותר, 'נוסח שליט' ולא 'נוסח יל"ג' שפורסם באותו עיתון רק כמה שבועות קודם לכן.
נחמה פוחצ'בסקי (ויקיפדיה)

גם נחמה פיינשטיין-פוחצ'בסקי (נפ"ש; 1934-1869), מן הסופרות הראשונות של ימי העלייה הראשונה, סיפרה כי בחול המועד סוכות תר"ן (1889), יצאו יחד כשלושים אנשים, נשים וטף מבני המושבה ראשון לציון בעגלות לטיול בירושלים. וכך כתבה במכתב פרטי ששגרה לידיד בגולה:
העגלות העתיקו ממקומם והנה כולם פה אחד החלו לשיר את השיר 'ראשון לציון עיר כוננה ידינו...', ומכל העברים נשמע: לכו בשלום, דרשו את שלום ירושלים! ביצאם את העיר ירו מכלי קלע, וקול מנגינתם נשמע עד למרחוק. כל המקרה הזה עשה עלי רושם  חזק כל כך ... ולא ידעתי את נפשי מרוב שמחה אשר מילאה את לבי על כל גדותיו.
(אלתר דרויאנוב, כתבים לתולדות חיבת ציון וישוב ארץ ישראל, מהדורת שולמית לסקוב, ז, אוניברסיטת תל-אביב, תשנ"ג, עמ' 243)

וכשהוציא מנשה מאירוביץ בשנת 1895 את השירון 'שירי עם-ציון', שבו ריכז את שירי הזמר שהושרו במושבות עד לאותה שנה, הוא כלל בו את שירו של שליט (ראו צילומו ברשימה הקודמת)  ללמדך כי שיר זה היה אחד הנפוצים באותה עת. מילות השיר (בנוסח יל"ג) הופיעו בשני שירונים נוספים שנדפסו באותן שנים של שלהי המאה ה-19: נגינות ציון, שהדפיס שלמה ויינשטיין ב-1897 (שירון זה תואר ברשימה קודמת שהתפרסמה בבלוג); והמהדורה השנייה של שירון שהדפיס היינריך לווה (1951-1869), בברלין בשנת 1898, עבור האגודות הציוניות בגרמניה. בשירון זה נדפס השיר בעברית (עמ' 119-117) וגם בתרגום לגרמנית (עמ' 30-29).

Heinrich Loewe, Liederbuch für Jüdische Vereine, Berlin 1898

זאת ועוד, חרוזים מתוך השיר הופיעו מפעם לפעם בכתבות על הנעשה ביישוב שפורסמו בעיתונות היהודית בתפוצות בימי העלייה הראשונה ובסיפורי אותה תקופה (למשל, 'מסתרי ארץ ישראל', המגיד, 23 בספטמבר 1889, עמ' 298; שמואל רפאלוביץ, 'חמישה עשר באב', חיבת הארץ, ב, ירושלים תרנ"ח [הובא שוב אצל גליה ירדני, סל הענבים: סיפורים ארצישראליים בתקופת העלייה הראשונה, מוסד ביאליק, 1967, עמ' 108]; יהושע אייזנשטאדט, 'יובל של בנין', המליץ, 24 באוגוסט 1902).

צלילי השיר המשיכו להישמע בארץ גם מאוחר יותר, בימי העלייה השנייה, ועדויות לכך יש בספרות ובעיתונות: ד"ר יהודה לייב מֶטמַן-כהן (1939-1869), שהגיע בשנת 1904 לראשון לציון וכיהן כמנהל בית הספר 'חביב', סיפר על תהלוכת לפידים שנערכה במושבה לכבוד חג חנוכה: 
הושרו שירי ציון. השיר 'ראשון לציון' של אחד מצעירי ראשון לציון, יום-טוב ליפמן שליט, שנחשב כעין המנון המושבה, ואשר בימי השפל של התנועה הציונית במושבה הוזנח וכמעט נשכח, נשמע שוב מפי צעירים בגאווה מקומית, בחרוזיו המרגשים.
(דוד יודילוביץ, ראשון לציון, התרמ"ב 1882התש"א 1941, הוצאת כרמל מזרחי, ראשון לציון, תש"א, עמ' 213)

לימים העיד גם הסופר משה סמילנסקי (1953-1874), שעלה לארץ ב-1890, כי השיר 'האח, ראשון לציון' דחק את רגלו של השיר 'ראשון לציון' של אימבר, למרות שזה נכתב על ידי משורר וזה על ידי נער, 'בן לאחד האיכרים'. 'את שירו של הנער שרו – ואת השיר שלו [של אימבר] לא שרו' (משפחת האדמה, ב, עם עובד, תשי"ד, עמ' 14).

כזכור וכמובא בחלק הראשון של הרשימה, בשנת 1907 ראה אור בראשון לציון גיליון חגיגי, שאותו הדפיס יצחק שמואל סג"ל, מנהל סניף הדואר, ובו נדפסו מילותיהם של שני שירי 'ראשון לציון'  של שליט ושל אימבר. גיליון זה חולק לכל בית אב במושבה, והנוהג להדפיס את שירי המושבה הפך מאז ואילך למסורת במלאת כל עשור למושבה. בשנת 1932 הוציא סג"ל את שירי המושבה בחוברת מיוחדת שנקראה דברי שיר.

יצחק שמואל סג"ל
 (דוד תדהר, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו)
דברי שיר: קובץ שירים על שיבת ישראל לארצו ועל ראשון לציון, 
תל אביב תרצ"ב
ביתן הדואר של י"ש סג"ל (משמאל) ועגלת הדיליז'אנס של פייבל מירנסקי (מימין), שנסעה בקו ראשון לציון-יפו
(שולמית לסקוב, הביל"ויים, אוניברסיטת תל אביב והספריה הציונית, תשל"ט)

ולבסוף, פרופסור יוסף קלוזנר (1958-1874), שביקר בארץ ישראל בשנת 1912, סר לשמוע הרצאה בבית העם בראשון לציון. על מה שקרה בתום ההרצאה סיפר לימים
אחר ההרצאה, בא במקום נאומים ודרשות – ריקוד ארצישראלי נאה מלווה בשירה ערבה, וכשיצאנו מ'בית העם' נמשך אחרינו כל הקהל, ואבוקות בידי רבים, והצעירים ירו כמה יריות של כבוד, כמנהג המקום, והכל שרו בהתלהבות עצומה את השירים המקובלים בארץ בכלל ואת הזמר המוקדש לראשון לציון בפרט – את זה האחרון מתוך פטריוטיות מקומית. 
(עם וארץ קמים לתחיה: רשמי מסע בארץ ישראל, א, הוצאת יבנה, 1944, עמ' 152-151).
גאוות איכרי המושבה הייתה אפוא על השיר החדש. היא נבעה מכך שניתן בו ביטוי לתחושת ההישגיות של המתיישבים, שהפכו אדמת ישימון ל'כרמי חמד יזהירו כפנינים', אך גם בגלל שאת חרוזיו חיבר נער צעיר מבני המושבה עצמה. צליליו הקצביים של הפזמון, הפכו אותו עד מהרה לשיר לכת. הוא המריץ את העובדים כשיצאו עם שחר לעבודה ועודד אותם גם כששבו עייפים מן השדות. 

ה. ליאון איגְלי, המלחין הארץ-ישראלי הראשון

את המנגינה לשיר 'האח ראשון לציון' הלחין, כאמור, ליאון איגלי. מי היה איש זה? 

רק מעט מידע השתמר על חייו ומעשיו. הוא נולד ברומניה בשנת 1861 ועד גיל 15 קיבל חינוך מסורתי כמו כל ילדי ישראל. אחר כך עבר לרוסיה, גר אצל דודו בסנקט-פטרבורג ונרשם ללימודי טכנולוגיה באוניברסיטה. בעל קול בריטון היה ולפרנסתו שר גם במקהלת האופרה הקיסרית שבעיר. הוא הגיע לארץ ישראל בראשית אוגוסט 1885 כאחד מששת הצעירים שנשלחו על ידי חובבי ציון באודסה, במימון הברון רוטשילד, כדי לשמש מדריכים חקלאיים במושבות. תחילה הגיעו הצעירים לביקור קצר בן ימים אחדים בראשון לציון. 'מאליך תבין, כמה שמחנו לראות צעירים חדשים, שאפשר לדבר עמהם', כתב ישראל בלקינד (1929-1861) לזאב דובנוב, חברו לתנועת ביל"ו ואחיו של ההיסטוריון שמעון דובנוב. 'נתחבב עלינו בייחוד [א]יגלי ... הוא יודע לשיר עד להפליא, ועל שירתו באופרה הקיסרית הייתה פרנסתו בפטרבורג. בראשון לציון כיבְּדנו ב"מוסף" יפה' ('מארכיונו של זאב דובנוב', מימים ראשונים, א, חוברת ב [1934], עמ' 36-35).

ששת הצעירים האידאליסטים נשלחו לזכרון יעקב, והועסקו בה במשך חודשים אחדים על ידי ז'וסטן דיגור, גנן צרפתי נוצרי שמינה הברון כפקיד ראשי בארץ. עבורם הייתה זו אכזבה גדולה. דיגור לא התייחס אליהם ברצינות ולא טרח ללמדם חקלאות (לדעתם, הוא פשוט שנא יהודים...), ותחת זאת העסיקם בסלילת הרחוב המרכזי של המושבה, בעבודות סבלות ובסיקול שדות. איגלי, שנואש מהעבודה הפיזית הקשה, פנה לעזרתו של בלקינד וביקשוֹ שיסייע לו לעבור לראשון לציון שם יוכל לעסוק במה שהוא טוב בו באמת – מוזיקה. לשם כך צריך היה לקבל את הסכמת הברון או של אחד מפקידיו, שכן כל אחד מששת השליחים הצעירים השתכר 30 פרנק לחודש 'על חשבון הברון'. 

פקיד הברון בראשון לציון, יהושע אוסובצקי (אחיו של בוריס, מנצח 'האורקסטרה'), היה בעצמו חובב מוזיקה. הוא השתכנע שאכן מדובר בכשרון מוזיקלי מבוזבז, ועל כן נעתר לבקשתו של בלקינד. איגלי עבר אפוא לראשון.

מיכל פוחצ'בסקי (1947-1863)
(דוד תדהר, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו)
יחיאל מיכל פוחצ'בסקי, יליד בריסק וחברו של איגלי לקבוצת השישה, שעבר גם הוא מזכרון לראשון (ולימים נשא לאשה את הסופרת נחמה פיינשטיין-פוחצ'בסקי), סיפר כי בימים הראשונים לשהותם במושבה הוזמנו השניים למסיבת תה בביתם של יוסף וברתה פיינברג, ממייסדי המושבה. 'כל האינטליגנציה המקומית' התאספה שם, והמסובים, שהתגעגעו להווי הבורגני של רוסיה אותו נטשו, הפילו את תחינתם בפני איגלי 'לשיר דבר מה מניגוני האופרה הפטרבורגית, והגברת פיינברג תלווהו בפסנתרה'. פוחצ'בסקי, האיכר המחוספס, הופתע: 'ואתפלא לשמוע המילה פסנתר: האם גם המכשיר הזה נחוץ לעבודת האדמה בארץ ישראל? ואני לא ידעתי'... אך לאחר שהתאושש, ליווה את חברו איגלי אל ה'במה'. 

הנה מהלך הדברים בלשונו של פוחצ'בסקי: 
מ' פוחצ'בסקי, 'ראשונים: פרקי זכרונות', בוסתנאי, א (1929), גיליון טו, עמ' 13

במהלך שנת 1886, בה שהה במושבה, הלחין איגלי חמישה שירים עבריים: שלושה משירי אימבר ('תקוותנו', 'ראשון לציון' ו'משמר הירדן'), ושניים משירי הנער אריה שליט ('האח ראשון לציון' ו'אליך אבינו'). 

על ההווי המוזיקלי בראשון בתקופת חיבורם של השירים, סיפר ישראל בלקינד בזיכרונותיו: 'כל המושבה החלה לעסוק אז בשירה ובזמרה. אימבר היה מחבר שיר חדש, איגלי היה מתאים לו נעימה והיה בפעם הראשונה משמיע אותה בביתנו'.

קשה היה ללמוד את לחניו של איגלי, משום שלכל בית בשיר הוא חיבר לחן שונה, וכך הפך שיר בן שישה בתים ליצירה אופראית. בלקינד, שהעיד על עצמו כי אמנם אינו יודע לשיר אך מיטיב הוא לקלוט מנגינה ולהעבירה הלאה, היה אוסף את כל ילדי המושבה ומלמד את שיריו החדשים של איגלי. 'הייתי מבטיח צוכריות ושוקולד לילדים אשר ילמדו על פה את השיר ואת נעימתו'. שירי אימבר ואיגלי עלו לבלקינד מן הסתם בהרבה חפיסות שוקולד... 

(ישראל בלקינד, די ערשטע שריט ון ישוב ארץ ישראל, א, ניו יורק 1917, עמ' 93-90; תרגום לעברית: רן אהרנסון [עורך], בנתיב הביל"ויים: זכרונות ישראל בלקינד, משרד הביטחון, 1983, עמ' 106-105).

ישראל בלקינד (1929-1861)

עדות לכך שאיגלי הלחין כל בית של 'האח, ראשון לציון' בנוסח שונה יש בהקלטה שערכתי ב-1975 עם זרובבל חביב (1987-1894), בן המושבה, שזכר את המנגינה של הבית השני של השיר. זו העדות היחידה שיש בידינו על לחן זה:ו. בחיפוש אחר התווים

שנת 1886 הייתה אפוא השנה שבה החלה ההלחנה המקורית של זמרת הארץ. 

ספר ברקאי, קובץ השירים הראשון של נפתלי הרץ אימבר, שנדפס בדפוס מיוחס בירושלים באותה שנה, שימש ככל הנראה כשירון. הסופר מנחם מנדל ברונשטיין (מבש"ן), שביקר בארץ בשנת 1888, סיפר כי כשהלכו הוא וחבריו מזיכרון יעקב לבת שלמה הסמוכה הם שרו שירים עבריים, שירי 'ברקאי' (המליץ, 10 ביולי 1888, עמ' 1483). ואכן, איגלי היה הראשון שהלחין את 'התקווה' של אימבר, בנוסחה הראשון 'תקוותנו' בן עשרת הבתים, שנדפס באותו ספר. אך לחן זה אבד בתהום הנשייה ואפילו ותיקי היישוב, שאותם פגשתי וריאיינתי, לא זכרוהו. אפשר להניח כי גם במקרה זה הסיבה נעוצה בכך שאיגלי הלחין לחן שונה לכל בית בשיר, ומי שניסה ללמוד לשיר אותו דומה היה למי ששר עשרה שירים שונים. 

איגלי לא השאיר אחריו כתבי יד של תווי לחניו, אך ממודעות שהתפרסמו בעיתון הצבי בשנת 1896 אנו למדים כי את תווי השירים שנכללו בספר שירי עם-ציון (שכזכור, כללו גם את שירו של שליט) רשם בוריס אוּסוֹבֶצְקִי (1864אחרי 1902), היינן הראשי של יקב כרמל מזרחי ומי שייסד וניצח על 'האורקסטרה של ראשון'. את התווים – כך נכתב במודעה – אפשר לרכוש ממאירוביץ תמורת בול ('מרקה') בסך 25 סנטים עבור כל שיר... 


בוריס אוסובצקי
(דוד תדהר, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו)

הצבי, 17 באפריל 1896

מתברר אפוא כי אוסובצקי (שהשתמש בתווים כדי לנצח על התזמורת) ומאירוביץ החזיקו ברשותם אוסף של תווי השירים. אוסובצקי עזב את הארץ בשנת 1902. הוא ירד לאמריקה וכנראה נטל אתו גם את אוסף התווים שהיה ברשותו. מאז נעלמו עקבותיו. גם בארכיונו של מאירוביץ לא התגלו התווים עד היום, וכל חיפושיי אחריהם, בארכיונים ובמוזיאונים, לא העלו לצערי דבר. 

תזמורת ראשון לציון על מדרגות בית העם, 1898. במרכז התמונה, חבוש בצילינדר  בוריס אוסובצקי (ויקיפדיה)

ב-1932, במלאת יובל שנים למושבה, פרסם יקב כרמל מזרחי בראשון לציון דף סטנסיל ובו שורטטו לראשונה תווים של חלק מהלחן (בית ראשון בלבד).


תווי 'האח, ראשון לציון', 1932 (אוסף אליהו הכהן)

אנו רשאים להתברך בכך שכל מילותיו של שיר הזמר העברי המקורי הראשון מצויות היום בידינו. בזכות ההקלטות המוקדמות השתמרו בידינו הצלילים של שלושה מבתי השיר (1, 2, 4) ושל הפזמון החוזר. נשמח אפוא במה שניצל מן השכחה והשתמר, ונצטער על אובדן הסיכוי לאתר היום, בחלוף 131 שנה ממועד הלחנתו של השיר, את צלילי הבתים השלישי והחמישי של השיר.

ז. מה עלה בגורלם של יוצרי השיר?

פעילותם המוזיקלית של שני יוצרי השיר לא ארכה זמן רב. אריה שליט נשלח בצעירותו לצרפת ללמוד חקלאות, חזר ארצה כאגרונום, עבד שנים אחדות בחברת יק"א מייסודו של הברון הירש, ויצא בשליחותה להודו כדי ללמוד גידולי תה, קפה וטבק ולנסות ולגדלם בארץ. כעבור זמן עזב את ארץ ישראל, השתקע בפריז עם משפחתו ושם מת בשנת 1937. פרט לשני השירים שחיבר (כאמור, לשיר השני, על הברון רוטשילד, נקדיש את הרשימה הבאה) לא ידוע על שירים נוספים פרי עטו.

גם ליאון איגלי עזב את הארץ. זמן לא רב לאחר הלחנת השירים, כנראה בשנת 1887. הוא שב לרוסיה, ניתק את הקשר עם חבריו בארץ ישראל ועד היום לא ידוע מה עלה בגורלו. גם אין בידינו צילום כלשהו שיציג את דיוקנו. איגלי לא התיימר לייצג בלחניו סגנון ארץ-ישראלי חדש, אלא רקם מנגינות בסגנונו שלו. ככל הנראה לא שיער כי יבוא יום והוא ייחשב חלוץ בתולדות הזמר העברי, ראשון בסדרה של מאות יוצרים שעתידים יהיו להלחין את שירת הארץ. 

השיר 'האח, ראשון לציון' היה הנפוץ בשיריו של איגלי, ואף על פי כן לא זכה להשתלב בקורפוס הכללי של זמרת הארץ ונותר כולו בתחום הזמר המקומי. הוא לא נשכח לחלוטין ועד היום שרות אותו מדי פעם מקהלות בטקסים ובחגיגות שנערכים בראשון לציון, ובפרסומים שונים הוא מוצג כ'המנון המושבה'. כמה עצוב וסמלי הוא ששני היוצרים של השיר הארץ-ישראלי הראשון ירדו מן הארץ ועל אדמת ניכר מצאו את סופם.


המושבות הראשונות (גדרה, רחובות, ראשון לציון). גלוית דואר שהודפסה ביפו בסוף המאה ה-19 (אוסף אליהו הכהן)

יום רביעי, 21 ביוני 2017

סיפורי רחובות: מתי ימות קדיש סילמן ומתי נרצח חיים יסקי?

א. במעלות קדישים

הסופר, הפזמונאי, הסטיריקן והמחנך קדיש יהודה לייב סילמן (תרמ"א / 1880תרצ"ח / 1937) היה ממייסדי שכונת בית הכרם בירושלים, ובדין זכה שייקראו על שמו 'מעלות' בשכונה. הוא מוכר לרבים בזכות שיריו, פזמוניו ותרגומיו, ובהם 'שם שועלים יש', 'משה בתיבה', 'פז כולה רז כולה', הנוסח העברי של 'כשהרבי אלימלך', ועוד רבים.

קדיש סילמן

אבל לפי השילוט העירוני סילמן עדיין חי עמנו ונותרו לו עוד כעשרים שנות חיים. שנת מותו הצפויה היא תשצ"ח (לפי חשבוני מדובר ב-2038).

צילום: חזי עמיאור

ב. מתי נרצח ד"ר חיים יסקי?

רופא העיניים ד"ר חיים יַסְקִי (1948-1896), שעלה לארץ ב-1919 באונייה המיתולוגית 'רוסלאן', נרצח בהתקפת הטרור האכזרית על 'שיירת הדסה', ב-13 באפריל 1948. שיירה זו, שעשתה את דרכה באוטובוסים משוריינים ובאמבולנס למובלעת היהודית שבהר הצופים, נקלעה למארב של פורעים ערביים באזור שיח' ג'אראח. 77 מנוסעי השיירה נרצחו, ובתוכם ד"ר יסקי – אז מנהל בית החולים 'הדסה' – שנסע באמבולנס.

חיים יסקי. תמונה משנות השלושים (ויקיפדיה)

בבאר שבע הקדישו רחוב לזכרו, אבל קצת התבלבלו בתאריך מותו ושכחו שתש"ח היא 1948 ולא 1998.

צילום: דב גלברט (תודה ליעל בר)יום שני, 19 ביוני 2017

שובו של הפועל העברי

קוראי הבלוג הוותיקים ודאי יזכרו את רשימתנו 'מה קרה לפועל העברי?' (10 ביולי 2015), שבה סקרנו את תולדותיו של הפסל האייקוני 'הפועל העברי' ואת ההזנחה המבישה שהייתה מנת חלקו בשנתיים האחרונות.

פסל הבטון והברזל, שיצר האדריכל אריה אל-חנני לכבודם של פועלי ארץ ישראל, הוצב בשנת 1934 בכניסה ל'יריד המזרח', שנפתח באותה שנה במתחם שיהיה לימים נמל תל אביב.

הפסל המקורי (בין 'רגלי' הפסל צולם האדריכל אריה אל-חנני)

ברבות השנים הפסל שוקם ושוחזר כמה פעמים, עד שב'שיפוץ' האחרון נזרקה קורת הברזל האימתנית אל מאחורי אחד המחסנים ככלי אין בו חפץ.

הפועל העברי בלי קורה
קורת הברזל נזרקה מאחורי הקיר

שנתיים הייתה הקורה זרוקה למעצבה. והנה, בשבוע שעבר, שנתיים אחרי – כהרף עין במושגי הנצח הישראלי – הגיעו פועלים (עבריים?) והחזירו את הקורה למקומה הנכון.


וכך נראה עתה הפסל השלם. 'שבה קורה לגבולה'...

צילומים: אלון גלעדי

יום שישי, 16 ביוני 2017

'הֶאָח, רִאשׁוֹן לְצִיּוֹן': השיר העברי המקורי הראשון (א)

מאת אליהו הכהן

רחוב רוטשילד בראשון לציון; בקצה הרחוב בולט בית הכנסת הגדול שנבנה בשנת 1885 ועומד עד היום.
גלויה מסוף המאה ה-19 (אוסף מוזיאון ראשון לציון)

התוכן
א. אריה שליט, מחבר 'האח ראשון לציון'
ב. בין ראשון לציון לסנקט פטרבורג: גלגולי נוסח
ג. כיצד נשמע השיר?

בפרק הבא:
ד. איך שיר נפוץ?
ה. ליאון איגלי, המלחין הארץ-ישראלי הראשון
ו. בחיפוש אחר התווים
ז. מה עלה בגורלם של יוצרי השיר?

*

כל מי שמבקש לסקור את תולדות זמרת הארץ מאז חידוש ההתיישבות העברית בה בימי העלייה הראשונה, יגלה כי עשרות, ואולי מאות, שירים עבריים שהושרו בארץ מני אז – לחניהם הותאמו למנגינות-עם זרות. כדי לסקור את תולדותיו והתפתחותו של שיר הזמר העברי המקורי מראשיתו, יש לאתר את נקודת ההתחלה: את שיר הזמר הארץ-ישראלי הראשון שהיה כולו מ'תוצרת הארץ', כלומר שגם מילותיו וגם לחנו חוברו לראשונה בארץ ישראל. ברשימה זו (על שני חלקיה), ובשתיים שיבואו אחריה, נחשוף את השירים הללו ונתחקה אחר העדויות על השפעתם והתפשטותם בימי העלייה הראשונה ואחריה.

כבר כשהחלו לזרום הידיעות הראשונות על הקמתן של מושבות חדשות בארץ, ועל דור חדש של איכרים עבריים המעבדים שדות וחורשים תלמים  תחילה ב'אם המושבות' פתח תקווה (1878), ואחר כך בראשון לציון (יולי 1882), בזכרון יעקב ובראש פינה (דצמבר 1882)  התעוררה בעולם היהודי סקרנות רבה לגבי מאפייניה של התרבות החדשה המתפתחת בארץ. המהפכה, שהחלה עם בוא גלי העלייה הראשונה, הפיחה תקוות בקרב רבים לא רק לכינון ריבונות יהודית לאומית במולדת העתיקה, אלא גם לחידוש היצירה העברית המקורית בכל תחומי התרבות והאמנות. 

השאלה אם נוצר בארץ צליל עברי חדש החלה להישאל כבר בימים ראשונים. שאלה זו ריחפה בחלל העולם היהודי עוד בטרם התפשט בעולם היהודי השיר 'התקווה', שנדפס לראשונה בירושלים בשם 'תקוותנו', ואף לפני שהגיעו לגולה שליחים ועמם מוצרים מתנובת הארץ, כגון חרובים ואתרוגים, בקבוקי יין ואלבומי פרחים מיובשים שנקטפו בהרי יהודה ומתחתם נדפסו פסוקי שיר שריגשו לבבות. 

א. אריה שליט, מחבר 'האח, ראשון לציון'

ובכן, הכל החל במושבה ראשון לציון, בשנת תרמ"ו (1886).

יוצר שיר הזמר העברי המקורי הראשון של ימי העלייה הראשונה היה אז נער בן שש עשרה ושמו אריה יום-טוב ליפמן שליט. אריה, הבן הבכור במשפחת שליט, נולד בשנת 1870 בפוניבז' שבליטא ושם עברו עליו ילדותו ונעוריו. בני המשפחה, ואריה בתוכם, עברו לפולטבה שבאוקראינה, שם עסק האב, אליעזר אלחנן שליט, במסחר תבואה והתפרנס בכבוד. בקיץ של שנת 1882, בעקבות גל הפרעות ביהודי רוסיה ('הסוּפוֹת בנגב'), ארזו בני משפחת שליט את חפציהם, עלו ארצה והתיישבו בראשון לציון.

בית האבן החד-קומתי של משפחת שליט, שנבנה בשנת 1883, עומד עד היום (בכיכר המייסדים, מול בית הכנסת הגדול) ובו גידלו אליעזר אלחנן ושרה רעייתו את תשעת ילדיהם, שארבעה מהם כבר נולדו בארץ. היום ניתן לבקר בבית שליט המשופץ, שהוא חלק ממוזיאון ראשון לציון, ובתוכו מוצגים פרטי ריהוט ויומיום מחיי המושבה בראשיתה.

בית שליט המשופץ בראשון לציון (מקור: ויקיפדיה)

אריה, בכור הבנים, נשלח ללמוד בבית הספר החקלאי במקווה ישראל, ובראשית שנת 1886 נחה עליו הרוח. הוא חיבר שני שירים את 'האח, ראשון לציון', שבו נעסוק ברשימה זו, ו'תפילה לשלום הנדיב' שבו נעסוק ברשימה מיוחדת. מאז ואילך לא כתב שליט שירים נוספים ואת כוחותיו וכישרונותיו השקיע בתחומים אחרים.

האב, אליעזר אלחנן שליט (1914-1846)
(דוד תדהר, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו)
הבן, אריה יום-טוב ליפמן שליט (1937-1870)
(דוד תדהר, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו)

על הרקע המשפחתי שבתוכו צמח אריה שליט סיפר דב חביב-לובמן (1951-1864), מראשוני המושבה וממנהיגיה: אבי המשפחה, אליעזר שליט, הקרין אווירה של בדיחות הדעת וחדוות החיים על כל סובביו. כך למשל הוא הנהיג מסורת של קבלת פנים עליזה לכל תושב חדש. הוא נהג לפנות אל מי שביקש להצטרף למושבה בלשון זו: 'ברוך הבא עלם נחמד, ראשית כל עליך לקיים את החוק המקובל אצלנו: כל חדש הנכנס אל המושבה צריך לצאת אתי במחול, בריקוד הקוזקים ... גזרה היא ואין להשיב', ומיד משך את האורח אליו בחוזקה, והתחיל להסתובב, לפזז ולכרכר. אם האורח שיתף פעולה ועמד בכך, הרי שעבר בהצלחה את מבחן הקבלה (מספורי הראשונים לציון, אמנות, תרצ"ד, עמ' 28-27).

גם משה אהרן שליט (1957-1874), בנו של אליעזר ואחיו של אריה, סיפר בזיכרונותיו כיצד הפיח האב רוח חיים והשרה שמחה ועליזות בשנותיה הראשונות של המושבה. שוחר זמר היה האב. הוא ארגן ערבי שירה בציבור וריקודים סביב למדורה, שבהם הורשו להשתתף גם ילדים ובני נוער שהתפעלו מאוסף הסיפורים והשירים שלו. אך לימים, וככל שגברו קשיי הקיום, התסכולים והאכזבות, השתנה מצב רוחו וגברו התפרצויות זעם, גם כלפי בני משפחתו (בנתיבות חיי, הוצאת ירון גולן, 2000, עמ' 80).


אהרן מרדכי פריימן (1924-1846), ממייסדי המושבה ומי שתיעד את קורותיה מיום הקמתה, כתב ביומנו כי בשנת תרמ"ו חיבר אריה ליפא שליט, 'בן איכר ותלמיד מקווה ישראל', שני שירים 'לאומיים': 'ראשון לציון' – הוא השיר המוכר לנו כ'האח, ראשון לציון' – ושיר תפילה 'בעד שלום משפחת הנדיב', הוא הברון רוטשילד, ושמו 'אליך אבינו'. שני השירים הולחנו בידי 'האדון איגלי', הוא ליאון איגְלי, שעליו נרחיב בהמשך ובשירו האחר, על הברון רוטשילד, נעסוק ברשימה הבאה בסדרה זו.

אהרן מרדכי פריימן, ספר היובל לקורות המושבה 'ראשון לציון', ירושלים תרס"ז, עמ' 19

ב. בין ראשון לציון לסנקט פטרבורג: גלגולי נוסח

גורל משונה פקד את השיר הוא הגיע לידינו בשני נוסחים שונים: האחד, המקורי, פרי עטו של אריה שליט; השני, קיצור ועיבוד של השיר המקורי, שנעשה במערכת עיתון המליץ שבסנקט פטרבורג, בירת רוסיה הצארית, על ידי לא אחר מאשר 'אביר משוררי ההשכלה', יהודה לייב גורדון (יל"ג).

הנה תחילה חמשת בתי השיר 'רִאשׁוֹן לְצִיּוֹן', כפי שכתבם הנער אריה ליפא במחברתו. הנוסח המקורי של השיר תועד לראשונה בדפוס על גבי גיליון חגיגי, שנדפס ביזמתו של יצחק שמואל סג"ל (1939-1869), מנהל סניף הדואר (ה'פוסטה') בראשון. כפי שצוין לאורך צדו השמאלי של הדף, הוא נדפס בט"ו באב תרס"ז (1907), במלאת 'חצי יובל שנים להיווסד המושבה'. שירו המקורי של שליט נדפס אפוא עשרים שנה לאחר שנכתב.

בהדפסה זו מופיעים זה לצד זה, בהדפסת זהב ובתוך מסגרת מעוטרת, שני שירים שכותרתם 'ראשון לציון'. בצד הימני שירו של איט"ל (ראשי תיבות אריה יום-טוב ליפמן) שליט, ובצד השמאלי – שירו של נפתלי הרץ אימבר, שבו נעסוק ברשימה נפרדת.

השיר המקורי של שליט (מימין) נדפס לצד שירו של אימבר, ראשון לציון תרס"ז (אוסף אליהו הכהן)
הקלקה על הצילומים תגדיל אותם לקריאה נוחה

הקריאה בשירו של שליט – כאמור, בסך הכול נער בן שש-עשרה – מעוררת התפעלות. תלמיד בית ספר, שרק החל להתערות בהווי החדש והשונה כל כך של ארץ ישראל, הצליח לבטא, בפאתוס האופייני לתקופה, את התרוממות הרוח שאפפה את אנשי המושבה בשנותיה הראשונות: לאחר שנמלטו 'מֵאֶרֶץ הַצָּפוֹן' (אוקראינה) 'מִזְרָחָה, מִזְרָחָה', אל המולדת התנ"כית שניטשה ושממה, ועתה היא פורחת, יכולים המתיישבים להתבונן סביבם בקורת רוח. הם אכן השקו את האדמה בזיעתם ושפכו את דמם כדי לקומם במו ידיהם את העיר החדשה, אך אל יאוש – 'עוֹד מְעַט וְנֹאכֵלָה מֵחֵלֶב אַרְצֵנוּ, / מִזֵּעַת אַפֵּינוּ שֻקָּיָה, / עוֹד מְעַט מִדַּם אֵשְׁכֹּלוֹת גְּפָנֵינוּ / נִשְׁתֶּה אַף נִשְׁכְּרָה לִרְוָיָה, / וּבְחֻצּוֹת רִאשׁוֹן-לְצִיּוֹן נִתְהַלֵּךְ לָשׂוּחַ / מִיַּיִן חַכְלִילֵי עֵינָיִם; / וְשִׁירֵי צִיּוֹן נָשִׁיר כָּל עוּד בָּנוּ רוּחַ / וְעֵינֵינו נְשׂוּאוֹת לַשָּמָיִם'. המשורר הצעיר התפעל מן הנוף המוריק של הגפנים המבשילות אשכולות ענבים ועצי תאנים החונטות פגיהן. בהתלהבותו הוא מנבא לראשון לציון עתיד מזהיר: 'וְעִמָּךְ יַחַד נִחְיֶה בְּעֹנֶג וּדְרוֹר / לָנֶצַח לָנֶצַח, עַד שְׁנוֹת דּוֹר וָדוֹר', עד כי 'שִׁירֵי צִיּוֹן נָשִׁיר כָּל עוּד בָּנוּ רוּחַ'.

נשים לב לשורה 'עֵין הַקּוֹרֵא נִקְרֵאת הָאָרֶץ לְפָנֵינוּ'. הזיהוי של אדמות ראשון לציון עם היישוב העתיק 'עין הקורא', שרווח בקרב בני התקופה ובא לידי ביטוי גם בשיר, מקורו בשם הערבי של אדמות האזור 
– 'עין אל-קרא', ובפי הטורקים עיון קארה (Aioun-Cara)  אך אינו מדויק. 'עין הקורא' המקראית הייתה כנראה בהרי יהודה, ליד נחל שורק, ואף על פי כן, אתרים שונים בראשון לציון נקראו בשם זה (כולל מחלף עין הקורא המוכר לנהגי ישראל). בספר שופטים כתוב: 'עַל כֵּן קָרָא שְׁמָהּ עֵין הַקּוֹרֵא אֲשֶׁר בַּלֶּחִי עַד הַיּוֹם הַזֶּה' (טו 19), וזו אפוא הסיבה שהנער אריה קשר בין המושבה ראשון לציון לבין שמשון הגיבור ('שָׁם לְהַכּוֹת אוֹיְבָיו שִׁמְשׁוֹן גִּבּוֹרֵנוּ / לֹא מָצָא בִּלְתִּי אִם לְחִי חֲמוֹר טְרִיָּה').

זמן לא רב לאחר שחובר השיר, הולחן וכבר הושר עזב איכר מראשון לציון ושמו דוד זַייבֶּרג את הארץ וחזר לעיר הולדתו סובאלק שבצפון-מזרח פולין, לדבריו על מנת להסדיר את גיוסו לצבא הצאר. ביושבו בסובאלק, ובטרם ישים פעמיו חזרה לארץ, מצא זייברג פנאי לכתוב רשימה מפורטת ומעניינת על הווי חייהם של המתיישבים בראשון. בתחילת שנת 1888 הוא שלח אותה לפרסום בהמליץ, עיתונם החשוב של יהודי תחום המושב, שלמן שנת 1886 הפך ליומון. המליץ היה במה טבעית ומתבקשת, שכן גילה עמדה חיובית לתנועת חיבת ציון וגם הרבה לפרסם מאמרים בנושאים הקשורים ביישוב היהודי הישן והחדש בארץ ישראל.

המאמר והשיר הגיעו לתשומת לבו של יהודה לייב גורדון (יל"ג), שבאותה עת ערך את העיתון בפועל והעביר את קולמוסו על כל מה שהתפרסם בו. יל"ג מצא עניין במאמרו של זייברג והחליט לפרסמו. ואכן, ביום ד' בשבט תרמ"ח, נדפס המאמר, שבו סיפר זייברג, בין השאר, על 'שירה חדשה משירי ציון אשר חיבר אחד מבני המושב, תוכו רצוף אהבה לארצנו ותקוה לאל הבוחר בירושלים' – לצלילי שיר זה יוצאים האיכרים לעבודת יומם בשדה. 'לבי אומר לי', כתב זייברג, 'כי קוראי המליץ יתענגו על השיר הזה'. בהערה הבטיח המו"ל – בתואר זה החזיק אלכסנדר צדרבוים (אר"ז), מייסד העיתון ועורכו הראשי – כי השיר יידפס בנפרד בקונטרס המילואים השנתי.

דוד זייברג, 'סובאלק', המליץ, 17 בינואר 1888, גיליון 3, עמ' 18

ובינתיים קיצר יל"ג את השיר לארבעה בתים ותיקן את סגנונו. הנוסח החדש, תחת הכותרת 'שיר ציון', וללא אזכור שמו של המחבר, שזייברג שכח משום מה לציין במאמרו, הודפס כמובטח בנספח מיוחד שנקרא 'קונטרס המלואים של המליץ לשנת תרמ"ח'. נספח זה, שנדפס בתבנית קטנה ('אוקטבו'), הופץ בין חותמי העיתון בתום שנת המינוי (סוף דצמבר 1888), וזו הייתה ככל הנראה אחת מעבודות העריכה האחרונות של יל"ג בהמליץ, שכן בקיץ 1888 הוא פרש מעבודתו בעיתון.

קונטרס המילואים של 'המליץ' לשנת תרמ"ח, עמ' 2-1

בחתימת השיר הוסיף המו"ל (אר"ז) הערה מעניינת:
השירה הזאת, בנוסחא שנשלחה אלינו, לא הייתה ראויה לבוא בדפוס, והגהנוה והקצרנוה מעט ברשות השולח אותה אלינו; ואחינו האהובים, עובדי אדמת הקודש, בבואם לשאת ברינה אלומותיהם, יוכלו לעשות כטוב בעיניהם, אם להחזיק בנוסחתם הראשונה או לאחוז במטבע שטבענו בה אנחנו.
יהודה ליב גורדון (יל"ג)
המו"ל והעורך של 'המליץ', אלכסנדר צדרבוים (אר"ז)

מו"ל המליץ, באדיבותו כי רבה, הציע לאיכרי ראשון לבחור בין שתי הגרסאות – המקורית והגולמית, או הערוכה והמהוקצעת – אך כפי שקרה לא אחת, בשנתיים שעברו עד שהגיע נוסחו המשופר של השיר ארצה, כבר התפשט בראשון לציון בפי כל הנוסח המקורי של שליט, ונוסחו של יל"ג לא יכול היה לדחוק אותו ממקומו. ואכן, כשהקלטתי את השיר לפני קרוב ליובל שנים, מפי זרובבל חביב (1987-1894) ומאירה בלקינד (1983-1900), שניהם ילידי ראשון לציון שהיו ספוגים באווירת מייסדיה, הסתבר לי כי הנוסח שהושר בפיהם, מאז שנות נעוריהם, היה נוסחו המקורי של שליט (ההקלטה של זרובבל חביב תובא בחלק השני של הרשימה). 

ועם זאת, בשלושת שירוני העלייה הראשונה, שראו אור בשלהי המאה ה-19, לא נדפס הנוסח המושר של שליט אלא דווקא הנוסח המשופר של יל"ג. מכאן אנו למדים לקח עקרוני, כי לא תמיד שיקפו שירוני התקופה את הנוסח שאכן הושר בארץ באותה עת.

הנה לדוגמה מילות השיר כפי שהובאו בשירון שירי עם-ציון. שירון זה (שנקדיש לו בקרוב רשימה מיוחדת) נערך על ידי הבילו"יי, איש ראשון לציון, מנשה מאירוביץ (1949-1860), ונדפס בירושלים בבית הדפוס של א"מ לונץ בשנת 1895.

מנשה מאירוביץ, שירי עם-ציון, ירושלים תרנ"ו, עמ' יא-טו (אוסף אליהו הכהן)

בחתימת השיר ציין מאירוביץ בפירוש כי זהו הנוסח שערך יל"ג: 'השירה הזאת יצאה ממקורה בנוסחה אחרת מידי המחבר האדון שליט, בהיותו עוד רך בשנים. וראש משוררינו יל"ג הגיהה ויפרסמה בחוברת ה"מלואים" ל"המליץ" בשנת תרמ"ח'.

ג. כיצד נשמע השיר?

הבה ונאזין עתה לביצוע של קטע קצר מהשיר מתוך הפרק השני של התכנית 'שרתי לך ארצי', שאותה הנחיתי ב-1974 יחד עם דן אלמגור. שרים אנשי 'חבורת רננים', שאליהם מצטרפות הגיסות נחמה ומאירה בלקינד, קטע הסולו מושמע מפי סילביה שמאי.


וכאן הקלטה נוספת, שנערכה בשנת 1982 בחצר היקב בראשון במלאת מאה שנה לייסוד המושבה. שרה מקהלת ראשון לציון בניצוחו של שמעון כהן שגם עיבד את הלחן:'חבורת שהם' (שירים היוצאים מהלב), בניהולו המוזיקלי של מוטקה שלף, הפיקה בשנת 2009 תקליטור ושמו 'ציון חמדתי: משירי העליה הראשונה', וכללו בו כמובן גם את השיר הזה. הנה בני החבורה עם הסולן גיורא רוס. בראשית המאה העשרים זכה השיר בנוסח יל"ג ללחן חדש שאותו חיבר נחמיה וֶולְפְּיָאנסקי 
(Welpiansky ;1937-1871), משכיל יהודי מליטא, מוזיקאי שהיה גם מתמטיקאי ואיש ספר. לחנו התפרסם בשירון לא מתוארך, שנדפס עבור תנועת הנוער הציונית 'יהודה הצעיר' (Jung-Juda). המהדורה הראשונה של השירון נדפסה בברלין בשנת 1902 והשנייה נדפסה בשנת 1905 בעיר בְּרוּן שבגרמניההשיר 'ראשון לציון' נדפס במהדורה השנייה והנה צילומו: 

'ראשון לציון' בלחנו של נחמיה וולפיאנסקי 
(Vereinsliederbuch für Jung-Juda, zwiete Auflage, Brunn [1905], pp. 22-23)

לימים הושר בארץ גם נוסח יל"ג על פי הלחן של איגלי (עדותה של חוה אלברט מפרדס חנה, שלמדה את השיר מפי מורתה חוה דבשי בשנת 1942), אך הנוסח המקורי של שליט היה זה שהשתלט.

ההמשך בשבוע הבא